Ym 1965, er gwaethaf protestiadau chwyrn, boddwyd pentref Capel Celyn er mwyn creu cronfa ddŵr newydd Tryweryn, i gyflenwi dŵr i ddinas Lerpwl. Gwelir y gwaith adeiladu, rhai o'r protestiadau a chyfweliadau gyda Gwynfor Evans ac Emyr Llewelyn.

This clip is from:
BBC Cymru

Mae'r clip hwn yn cynnig cyfle i ystyried a oes cyfiawnhad dros dorri cyfraith gwlad mewn rhai amgylchiadau. Ar ôl iddyn nhw wylio'r clip gellir gofyn i ddisgyblion nodi barn Saunders Lewis, Emyr Llewelyn a Gwynfor Evans am y ffordd orau i brotestio yn erbyn boddi Cwm Tryweryn. Gallwch chi rannu'r dosbarth i grwpiau a gofyn iddyn nhw drefnu protest heddychlon yn erbyn boddi Cwm Tryweryn. Ceir cyfle i ofyn i ddisgyblion ysgrifennu caneuon, barddoniaeth, llythyron at Aelodau Seneddol neu'r Prif Weinidog yn ogystal â sloganau ar gyfer baneri a phosteri.