Adroddiad newyddion ar ddewis enw i'r ganolfan a chaffi newydd ar gopa’r Wyddfa. Cyflwynir yr enw newydd i'r adeilad - ‘Hafod Eryri’. Ceir barn disgyblion Ysgol Dolbadarn, Llanberis, ar yr enw. O'r gyfres Ffeil a ddarlledwyd gyntaf ar 13 Rhagfyr 2006.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Dyma glip y gellir ei ddefnyddio fel symbyliad ar gyfer creu adroddiad newyddiadurol ar lafar am adeilad neu atyniad twristaidd lleol tebyg. Gellir hefyd ei ddefnyddio i greu erthygl papur newydd ar Hafod Eryri. Ceir yma gyfle i drafod enwau atyniadau twristaidd Cymreig - beth sy'n gwneud enw da? Mae'n cynnig cyfle i greu storïau dychmygol ar lafar i esbonio enwau lleoedd yng Nghymru yn null storïau onomastig yr hen gyfarwyddiaid a chwedleuwyr. Gellir annog y disgyblion i greu darn disgrifiadol ar y testun 'O Ben yr Wyddfa Fawr'.