Golwg ar effeithiau mewnlifiad pobl di-Gymraeg ar Pen-y-bont-fawr, pentref Cymraeg ym Mhowys. Dangosir gwaith yr ysgolion lleol i gymhathu'r newydd-ddyfodiaid.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Mae hwn yn glip gellir ei ddefnyddio wrth edrych ar thema ardal ac fel sbardun i drafodaeth am ddefnydd y Gymraeg yn yr ardal leol. Byddai’n bosibl gofyn i ddisgyblion ymchwilio ystadegau cyfrifiad ar gyfer y nifer o siaradwyr Cymraeg mewn gwahanol rannau o Gymru, ac i drafod y rhesymau am yr amrywiaeth o ardal i ardal. Tasg arall allai ddeillio o’r clip ydy gofyn i ddisgyblion ddefnyddio’r amser amodol wrth ymateb i’r cwestiwn: Hoffet ti fyw mewn ardal mwy/ llai Cymreig?