Ar ôl i ti orffen tasg neu broject, mae’n bwysig i ti dreulio amser yn myfyrio am dy berfformiad. Beth wnest ti'n dda? Beth aeth o'i le? Pe byddet ti'n gwneud project tebyg eto, beth fyddet ti’n ei wneud yn wahanol? Mae’r ffilm hon yn cynnig cynllun ar sut i werthuso dy berfformiad er mwyn gwella’r canlyniadau ar brojectau tebyg yn y dyfodol. Mae’r ffilm hefyd yn sôn am sut i gynnig adborth ac i adnabod dy gryfderau a dy wendidau.

This clip is from:
Bitesize Clips

Cyfnod Allweddol 4 - Gofynnwch i’r disgyblion ysgrifennu adroddiad byr am eu perfformiad yn eu project diweddaraf. Trafodwch sut bydden nhw’n newid eu ffordd o ddelio gyda phroject yn y dyfodol.