Braslun o hanes glowyr Cymru, gan gynnwys digwyddiadau'r streic ym 1984, a barhaodd am flwyddyn gyfan, a'r frwydr i gadw Pwll y Tŵr, ger Hirwaun, ar agor. Ym 1995, prynodd y glowyr eu hunain y pwll, ond erbyn 2008 roedd y frwydr ddaearegol wedi ei cholli. Caeodd y pwll.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Gellir defnyddio'r clip hwn fel man cychwyn wrth astudio dirywiad y diwydiant glo o 1919 ymlaen. Ar ôl gwylio’r clip hwn, gellir holi disgyblion am yr hyn sydd i’w weld yn y clip a thrafod at ba bwrpas defnyddir glo heddiw a faint ohonyn nhw sy’n defnyddio glo yn eu cartrefi. Gellir cyferbynnu hyn gyda phwysigrwydd glo yn ystod y Chwyldro Diwydiannol. Ceir cyfle i wneud gwaith rhifedd a gofyn i ddisgyblion ymchwilio'r nifer o byllau glo dwfn fu yng Nghymru a faint o lowyr oedd yn cael eu cyflogi.