Lluniau o dirlun Ynys Enlli a chroesau celtaidd yr ynys. Mae sylwebyddion yn sôn am bwysigrwydd Enlli a’u cariad hwythau at yr ynys. Ceir delweddau o fyd natur ar yr ynys.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Gellir defnyddio'r clip hwn i ysgogi trafodaeth am fywyd gwledig, am fod hwn yn enghraifft o fywyd gwledig eithafol. Byddai’n bosib ei ddefnyddio hefyd i drafod syniadau am safon byw ac ansawdd bywyd. Mae yna gyfle i ddisgyblion ystyried manteision ac anfanteision byw ar Ynys Enlli, pa dystiolaeth sydd yn y clip i ddangos bod Ynys Enlli yn lle gwledig, sut brofiad fyddai byw ar Ynys Enlli a beth fyddai'r tri pheth pwysicaf fyddai angen mynd gyda nhw petaen nhw’n mynd yno ar drip.