Asesiad o'r ffyrdd mae diwydiant yn gallu gweithredu fel llygrydd, yn enwedig ynglŷn â llygredd aer. Golwg ar y broses o losgi plastig ac effeithiau amgylcheddol y tanwydd orimwlsiwn.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir defnyddio'r clip hwn fel sbardun ar gyfer gwaith llafar yn ymwneud ag agweddau ar lygredd yn enwedig llygredd aer a achosir gan ddiwydiant a’r dadleuon ynglŷn â thanwydd orimwlsiwn. Gellir hefyd ei ddefnyddio fel sbardun i gyfoethogi gwybodaeth a chasglu tystiolaeth ar gyfer ymateb ysgrifenedig ar ffurf anllenyddol fel erthygl, traethawd neu lythyr ffurfiol.