Delweddau diddorol o 1979 yn dangos chwarel lechi Dorothea yn Nyffryn Nantlle a arferai gyflogi 3,000 o weithwyr. Ceir delweddau o’r pwmp dŵr a gwelir y twll chwarel sy’n llawn dŵr erbyn heddiw.

This clip is from:
BBC Cymru

Gellir gofyn i ddisgyblion ddisgrifio’r hyn sydd i'w weld yn y clip hwn ac i ystyried beth sy’n bosibl ei ddysgu am bwysigrwydd y diwydiant llechi yng ngogledd Cymru wrth astudio’r adfeilion. Gofynnwch i ddisgyblion greu rhestr o gwestiynau i’w gofyn er mwyn darganfod mwy o wybodaeth am yr hyn sydd i’w weld yn y clip. Ceir cyfle hefyd i drafod dirywiad diwydiannau trymion yng Nghymru.