Yn y fideo hwn, mae Gareth yn mynd i'r afael â phecyn meddalwedd soffistigedig, newydd sy'n dilyn ei gyfarwyddiadau llafar i ddangos yn glir gyfres o drawsffurfiadau geometrig. Mae’r cyfrifiadur yn adlewyrchu llun mewn llinell ddrych ac yna’n helaethu rhan ohono o bwynt penodol. Wedyn, caiff y llun ei drawsfudo yn y plân x-y ac yn olaf ei gylchdroi o amgylch pwynt.

This clip is from:
Bitesize

Cyfnod Allweddol 4 – Cyflwyniad da i drawsffurfiadau. Gellir dilyn hwn gyda mwy o ymarfer a chwestiynau mwy heriol fel adlewyrchu yn y - x neu y = -x. Gellir gosod cwestiwn ar ddarganfod y llinell adlewyrchiad. Mae helaethiad, gyda ffactor graddfa sy’n ffracsiwn neu’n negyddol, yn opsiwn i ymgeiswyr Haen Uwch hefyd.