Ym mis Awst 2005 tarodd Corwynt Katrina daleithiau deheuol UDA. Adroddiad ar ei effeithiau a'r rhagolygon y bydd rhagor o ffoaduriaid amgylcheddol yn y dyfodol. Mae'r trychineb naturiol hwn yn cael ei weld fel enghraifft o'r hyn allai ddigwydd fwyfwy yn y blynyddoedd i ddod.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir defnyddio'r clip hwn i gyflwyno gwaith ar effeithiau'r corwynt ar ddinas New Orleans. Ar ôl gwylio’r clip byddai’n bosib mynd ati i archwilio sut mae patrymau tywydd yn newid ac i ymchwilio i effeithiau cynhesu byd-eang ac i ystyried a gafodd hyn effaith ar Gorwynt Katrina. Mae’r clip hwn yn cynnig y cyfle i drafod achosion ac effeithiau nifer cynyddol o ffoaduriaid amgylcheddol yn y dyfodol.