Golwg ar ddiwydiant ar afon Hafren: ysgraff fasnachol yn cario grawn o Tewkesbury ar hyd yr afon, gan fynd heibio i fathau eraill o gludiant ar yr afon yn cynnwys cychod pleser a llong garthu.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Mae’r clip hwn yn cynnig cyfle i edrych ar bobl fel defnyddwyr ac ystyried effaith ar weithgarwch economaidd yn ogystal â newidiadau mewn gweithgarwch economaidd. Mae’n bosib defnyddio’r clip i gyflwyno’r pwnc ac i annog cwestiynau. Gellir annog disgyblion i feddwl am gwestiynau i ofyn i yrrwr y cwch yn y clip gan awgrymu bod angen cwestiynau am newid yn nefnydd yr afon dros y blynyddoedd ac am fanteision ac anfanteision y newidiadau hynny.