Cyflwyniad i'r diwydiant llechi yng ngogledd Cymru trwy gyfrwng ymweliad â'r Amgueddfa Lechi ar safle hen chwarel Dinorwig yn Llanberis. Yn cynnwys golygfeydd o'r ardal yn ogystal â ffilm archif o waith yn y chwarel.

This clip is from:
BBC Cymru

Dyma glip gallwch chi ei ddangos wrth gyflwyno’r diwydiant llechi. Gofynnwch i’r disgyblion am amodau gwaith a’r peryglon oedd yn wynebu'r chwarelwyr, lle yng Nghymru roedd y diwydiant wedi ei leoli a pham bod y diwydiant hwn wedi dirywio. Gallwch chi osod tasg ymchwil i ddarganfod rhagor am y chwarel yn Llanberis.