Adroddiad newyddion yn talu teyrnged i Ray Gravell ac yn cyfeirio ato fel 'arwr Sir Gâr a Chymru gyfan'. Olrheinir ei yrfa fel chwaraewr rygbi, a cheir teyrngedau iddo oddi wrth rai eraill o chwaraewyr enwog Cymru.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Ar ôl gwylio'r clip hwn gall dysgwyr greu eu teyrnged eu hunain i arwr. Gallan nhw hefyd grynhoi gwybodaeth trwy gyfrwng llinell amser a chanolbwyntio ar uchafbwyntiau bywyd Ray Gravell. Mae modd defnyddio'r clip i astudio cyweiriau iaith gwahanol e.e. iaith safonol, tafodiaith a bratiaith. Hefyd, gellir defnyddio'r clip fel sbardun ar gyfer tasg greadigol e.e. stori â chwaraeon yn gefndir iddi. Tasg arall bosib yw astudio ffurf portread a chael y disgyblion i greu portread o'u harwr hwy.