Golygfeydd o bentref a mynachdy Bwdhaidd Thyangboche wrth odre Everest. Trafodir bywyd y mynachod ifainc.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer trafod bywydau pobl mewn gwahanol ardaloedd o’r byd. Bydd modd ystyried y rhesymau pam fod bechgyn ifanc yn dod i fyw mewn mynachdai fel Thyangboche a beth ydy’r opsiynau posib ar gyfer gwella neu newid bywydau pobl ifanc mewn ardaloedd tebyg.