Cyflwyniad cryno o bwysigrwydd trafnidiaeth i ddatblygiad Cymru ddiwydiannol. Mae'n cyfeirio at reilffyrdd a chamlesi fel datblygiadau allweddol i lwyddiant y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru.

First broadcast:
26 March 2012

Mae’r clip hwn yn cynnig cyfle i ofyn i ddisgyblion ystyried pam roedd datblygiadau mewn trafnidiaeth yn allweddol i ddatblygiad Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Wrth wylio’r clip, gellir gofyn i ddisgyblion nod ym mha flwyddyn dyfeisiwyd injan stêm Richard Trevithick, sawl tunnell o nwyddau gallai un bad camlas gludo, sawl milltir o gamlesi gafodd eu hadeiliadu yng Nghymru, a phryd agorwyd Traphont Ddŵr Pontcysyllte. Gallai disgyblion ddefnyddio lliwiau gwahanol i nodi llwybrau'r camlesi a’r rheilffyrdd ar fap o Gymru. Byddai hyn yn gallu arwain at drafodaeth bellach am bwysigrwydd y math yma o drafnidiaeth yn ystod y cyfnod hwn a pham bod traphont Pontcysyllte yn safle treftadaeth byd UNESCO.