Golwg ar y monsŵn yn Bangladesh, gan ddangos effeithiau'r glaw trwm ar y wlad dlawd hon. Edrychir ar effeithiau posib llifogydd blynyddol a'r dinistr a ddaw yn eu sgil.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio er mwyn nodi effeithiau cadarnhaol ac effeithiau negyddol llifogydd Bangladesh. Mae modd datblygu’r dasg ymhellach trwy rannu’r effeithiau o dan y penawdau effeithiau cymdeithasol, effeithiau economaidd ac effeithiau amgylcheddol. Cwestiwn ymchwil y gellir ei ofyn ydy: A oes modd rheoli llifogydd Bangladesh mewn modd cynaliadwy? Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion ymchwilio i mewn i'r gwahanol strategaethau o reoli llifogydd gyda’r pwyslais ar helpu Gwlad Llai Economaidd Ddatblygedig fel Bangladesh.