Golwg ar y rhesymau dros derfysgoedd Beca yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a methiant y llywodraeth i ddal y troseddwyr. Trafodir y rhesymau dros ddewis yr enw Rebecca ac eglurir pam bod yr ymgyrch wedi bod yn llwyddiant.

First broadcast:
26 March 2012

Mae hwn yn glip gellir ei ddefnyddio fel cyflwyniad i waith ar derfysgoedd Beca. Gofynnwch i ddisgyblion nodi lleoliadau’r terfysgoedd ar fap. Ceir cyfle hefyd i ystyried y dulliau gwahanol o brotestio a ddefnyddiodd Beca a'u cymharu gyda dulliau protestio a ddefnyddir yng Nghymru heddiw. Gallwch chi ofyn i ddisgyblion drin a thrafod pwy maen nhw yn ei feddwl oedd Beca ac i gyfiawnhau eu dehongliad nhw. Gofynnwch i ddisgyblion nodi'r dystiolaeth sy'n awgrymu mai nid pobl gyffredin yn unig oedd Merched Beca. Wrth ystyried ymateb y llywodraeth i’r terfysgoedd, gellir trafod pam eu bod nhw’n cynnig gwobr am wybodaeth a pham nad oedd neb mewn gwirionedd am ei hawlio. Tasg bellach bosibl fyddai ysgrifennu llythyr oddi wrth Beca at yr awdurdodau, neu ysgrifennu adroddiad papur newydd yn disgrifio digwyddiad oedd yn gysylltiedig â'r terfysgoedd.