Ym 1997 echdorrodd llosgfynydd mawr ar ynys Montserrat yn y Môr Caribî. Golwg, heb sylwebaeth, ar beth o'r difrod amgylcheddol a achosodd y trychineb, gan ddangos tref wag o dan bentyrrau o ludw folcanig.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Byddai'n bosib dangos y clip hwn fel gwaith ditectif i ddosbarth a pheidio â chyflwyno unrhyw wybodaeth am ddim byd o flaen llaw. Wrth wylio’r clip gellir gofyn iddyn nhw beth maen nhw'n feddwl sydd wedi digwydd yma, beth sydd i’w weld yn yr awyr, beth ydy'r sŵn sydd i'w glywed a ble mae perchnogion y tai.