Ym 1588 cyhoeddwyd y cyfieithiad cyntaf o’r Beibl cyfan i'r Gymraeg gan yr Esgob William Morgan. Roedd yn ficer Llanrhaeadr-ym-Mochnant ar y pryd, ond magwyd ef yn Nhŷ Mawr Wybrnant, ger Penmachno. Golwg o gwmpas Tŷ Mawr a thipyn o hanes cynnar William Morgan.

This clip is from:
BBC Cymru

Ar ôl dangos y clip hwn i ddisgyblion, gellir annog trafodaeth trwy eu herio i ymateb i'r gosodiad bod barn Dennis Davies, ceidwad Tŷ Mawr, am bwysigrwydd cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg yn hollol anghywir. Gofynnwch iddyn nhw drin a thrafod safbwyntiau megis:
1. Roedd cyfieithu’r Beibl wedi bod yn gam mawr yn ôl yn hanes Cymru.
2. Mae'r ffaith ein bod ni’n siarad Cymraeg heddiw yn golygu ein bod o dan anfantais fawr.
3. Pe bai'r iaith wedi marw allan yn naturiol ganrifoedd yn ôl, byddai Cymru mewn sefyllfa llawer gwell heddiw.