Pentref bach ar arfordir Grønland yw Siorapaluk - yr anheddiad brodorol mwyaf gogleddol ar y blaned. Bob haf bydd miliynau o adar – y Carfilod Bach – yn mudo a chyrraedd clogwyni Siorapaluk. Gan gadw at eu hen draddodiadau, bydd y trigolion yn dal y Carfilod tra eu bod yn yr awyr trwy ddefnyddio rhwydi wedi eu gwneud o froc môr a gewynnau. Ond fyddan nhw ddim yn bwyta’r adar ar unwaith – yn unol â’u traddodiad hynafol bydd y dynion lleol yn claddu’r Carfilod Bach o dan y ddaear er mwyn storio cyflenwad maethlon o fwyd ar gyfer y gaeaf.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio er mwyn disgrifio sut mae’r Inuit yn llwyddo i wrthsefyll yr amodau anghyfeillgar sydd yn yr Arctig. Mae’r clip yn cynnig y cyfle i’r disgyblion ysgrifennu disgrifiad o fywydau pobl Siorapaluk ac esbonio sut maen nhw'n hela’n gynaliadwy. Bydd modd cymharu a chyferbynnu’r ffordd hon o fyw gyda bywydau'r disgyblion gan feddwl pam fyddai’n anodd iddyn nhw oroesi yn Siorapaluk.