Afon Rideau yw un o brif ddyfrffyrdd Ottawa yng Nghanada. Mae'n ymdroelli trwy'r ddinas ond yn y gaeaf bydd yn rhewi'n gorn. Mae pont droed isel yn croesi'r afon ond mae llif uchel y gaeaf wedi ffurfio rhaeadr dros y bont a hwnnw wedi rhewi gan greu wal solid o rew. Mae'r rhew yn gweithredu fel argae naturiol, gan achosi i lefel yr afon godi a bygwth gorlifo i gartrefi a busnesau cyfagos. Rhaid wrth gynllun dyfeisgar i ddinistrio'r argae naturiol yma - ffrwydron!

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Mae hwn yn glip y gallwch chi ei ddefnyddio fel rhan o waith ar y byd cyfoethog a’r byd peryglus. Ar ôl gwylio’r clip byddai’n bosib gofyn i ddisgyblion gymharu graff hinsawdd Ottawa gydag un Cymru, dadansoddi beth ydy’r broblem yn yr afon Rideau pan fydd y tymheredd yn gostwng, cofnodi sut mae’r broblem yn cael ei datrys ac ystyried os oes yna ddulliau llai costus o wneud hyn. Gellir gosod tasg llunio poster ddangos ac egluro y pedwar pwynt yna. Mae yna gyfle i drafod a sefydlu barn am yr hyn sydd yn digwydd yn y clip.