Mae cydraddoldeb ymysg pob math o bobl mewn cymdeithas - dynion, merched, y tlawd a'r cyfoethog - wedi datblygu'n sylweddol trwy gyfresi o ddeddfau gan gynnwys Deddf Addysg 1880.

This clip is from:
Merched Mawreddog