Cefnogwr pŵer gwynt yn dadlau o blaid rhagor o gynhyrchu trydan o wynt yng Nghymru. Mae'n cynnwys golygfeydd o'r fferm wynt a'r ardal wrth ymyl Gilfach Goch, ger Tonyrefail.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio i drafod ffynonellau egni yng Nghymru gan ddefnyddio’r enghraifft hon o fferm wynt fel man cychwyn. Beth ydy manteision ac anfanteision defnyddio pŵer gwynt i gynhyrchu trydan yng Nghymru? Gellir symud ymlaen i ystyried yr opsiynau eraill posib sydd ar gael i gynhyrchu trydan mewn modd cynaliadwy yng Nghymru.