Gwelir yr Gorsedd y Beirdd yn cynnal un o'i seremonïau yng Nghylch yr Orsedd ac edrychir ar wreiddiau'r Eisteddfod fodern a dylanwad Iolo Morganwg ar yr Orsedd.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir defnyddio’r clip hwn i gyflwyno Gorsedd y Beirdd a chyfraniad Iolo Morgannwg. Ceir cyfle yma i gyflwyno’r Eisteddfod i ddisgyblion sy'n byw mewn ardal mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld â hi neu i sôn am yr ŵyl fel un o ddigwyddiadau pwysig yr ugeinfed ganrif yng Nghymru. Gofynnwch i ddisgyblion gofnodi nodweddion o’r Eisteddfod sydd i’w gweld yn y clip, ee gwisgoedd gwahanol, y gerddoriaeth, plant, yr Archdderwydd ac yn y blaen. Byddai’n bosib gofyn i grwpiau o ddisgyblion ymchwilio’r gwahanol nodweddion a chyflwyno eu gwybodaeth i weddill y dosbarth. Gellir gofyn iddyn nhw dalu sylw arbennig i ddylanwad Iolo Morgannwg ar y nodweddion a’r traddodiadau hyn.