Astudiaeth o faterion yn ymwneud â chyflenwi dŵr a chadwraeth dŵr yn Tunisia, yn niffeithdir Sahara, gan ddangos ffermwyr yn codi dŵr o ffynnon yn y diffeithdir er mwyn sicrhau cyflenwad i'w hanifeiliaid. Gwelir camelod yn yfed dŵr.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir defnyddio’r clip hwn i astudio ardaloedd sych a diffeithdir. Mae’n cynnig y cyfle i edrych ar ddefnydd dŵr mewn ardaloedd fel hyn ac i ystyried sut mae pobl sy’n byw yno yn dod o hyd i ddŵr a sut maen nhw’n cadw eu cyflenwadau prin o ddŵr. Byddai’n bosib defnyddio’r clip hwn wrth gymharu’r ardal hon ag ardaloedd eraill tebyg o gwmpas y byd.