Dangosir cadwyn fynyddoedd yr Himalaya yn Nepal. Gwelir mynydd Everest, ei odrefryniau a phlant brodorol. Cyfweliad hefyd gyda Eric Jones, y mynyddwr o Gymru, sy'n rhoi cyngor i'r rhai sy'n ymweld â'r ardal.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer tasg paratoi ar gyfer taith i fyny Everest. Bydd defnyddio Diemwnt Naw yn gyfle i ddatblygu medrau meddwl y disgyblion wrth iddynt ystyried pa offer a pharatoadau fydd eu hangen ar gyfer y daith. Gellir rhoi rhestr arfaethedig o 10 darn o offer addas gan ofyn i’r disgyblion flaenoriaethu trwy eu rhoi yn y diemwnt gyda’r un pwysicaf ar y brig. Bydd angen penderfynu pa un o’r adnoddau i’w adael allan o’r diemwnt. Gellir gofyn i’r disgyblion esbonio eu penderfyniadau nhw.