Adroddiad newyddion ar agoriad atyniad newydd Bounce ym mharc antur Oakwood, Sir Benfro, ym 1999. Clywir ymateb plant ar ôl iddyn nhw fod ar Bounce a sylwadau llefarydd ar ran Oakwood.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir defnyddio'r clip hwn fel ysgogiad i drafod pam bod pobl yn cael eu denu i ymweld â llefydd fel Oakwood ac o ble maen nhw wedi teithio i gyrraedd yno. Byddai’n bosib gosod tasg ymchwil i ddarganfod os oes atyniadau eraill yn ardal Oakwood. Gellir gofyn i ddisgyblion lunio poster i ddenu twristiaid i atyniad fel Oakwood neu i’r ardal leol.