Lluniau o dirlun Ynys Enlli a chroesau Celtaidd yr ynys. Mae sylwebyddion yn sôn am bwysigrwydd Enlli a’u cariad hwythau at yr ynys. Ceir delweddau o fyd natur ar yr ynys. O'r rhaglen 'Taro Naw: Ynys Enlli' a ddarlledwyd gyntaf ar 17 Medi 2003.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Gellir defnyddio'r clip hwn fel sbardun ar gyfer ysgrifennu creadigol e.e. stori fer ar y testun 'Yr Ynys Hud' neu dasg ysgrifenedig neu lafar ar y testun 'Fy Holl Le Yn Y Byd'. Ceir cyfle hefyd i gyflwyno gwybodaeth ar ffurf pwynt pŵer ar y thema 'Ynysoedd Cymru'. Gellir ei ddefnyddio i enghreifftio, astudio a gwrando ar gyweiriau iaith a thafodieithoedd Cymru ar waith