Mae’r broses o greu syniadau gwreiddiol yn gallu teimlo fel un heb strwythur Mae’r animeiddwaith hwn yn amlinellu camau syml i wneud y broses o ddatblygu syniadau gwreiddiol yn un fwy effeithiol a phleserus. Mae’r technegau’n cynnwys cydweithio gyda thîm, gweithio’n unigol ac ymchwilio i bwnc arbennig. Gall gweithgareddau creadigol megis creu bwrdd syniadau a mapiau meddwl hefyd helpu ffurfio a ffocysu syniadau.

This clip is from:
Bitesize

Cyfnod Allweddol 4 - Gofynnwch i’r disgyblion weithio mewn grŵp i greu ymgyrch amgylcheddol newydd. Gall y disgyblion wedyn weithio fel unigolion a meddwl am gynnyrch newydd i’w werthu yn yr ysgol.