Achosion y Rhyfel Mawr, neu’r Rhyfel Byd Cyntaf (1914-1918). Ceir sôn am ymateb y Cymry i’r alwad am filwyr ac am ddulliau recriwtio'r llywodraeth.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Gellir dangos y clip hwn i ddisgyblion yna gofyn iddyn nhw egluro pam ddechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf ym 1914. Ceir cyfle i drafod ffactorau gwahanol fel yr ymosodiad yn Sarajevo, y gystadleuaeth filwrol, ennill tir a phropaganda. Gallwch chi roi thema yr un i grwpiau ei thrafod er mwyn iddyn nhw allu adrodd yn ôl ar yr hyn a ddysgwyd. Ceir cyfle i ofyn i grwpiau wneud ymchwil pellach er mwyn darganfod rhagor o wybodaeth i’w rhannu gyda gweddill y dosbarth.