Mewn cyfnod ble mae cymaint o wybodaeth ar gael, a hynny’n hawdd ei chanfod, mae’n hynod bwysig gallu penderfynu os yw ffynhonnell gwybodaeth yn ddibynadwy ai peidio. Mae ein gallu i benderfynu beth i’w gredu a beth i’w anwybyddu’n hanfodol. Mae’r ffilm hon yn defnyddio pedwar maen prawf wrth ystyried pa ffynonellau sy’n gredadwy, sef perthnasol, cyfoes, dibynadwy a defnyddiol. Mae’n esbonio sut i asesu’r meini prawf hyn wrth ymchwilio i bwnc arbennig ac yn awgrymu llefydd sy’n debygol o gyhoeddi gwybodaeth ddibynadwy, megis prifysgolion a gwefannau llywodraeth. Mae’n sôn am sut i ganolbwyntio ar y pwnc dan sylw a sut i ddefnyddio gwybodaeth gan sefydliadau sy’n rhestru eu ffynonellau.

This clip is from:
Bitesize

Cyfnod Allweddol 4 - Gofynnwch i’r disgyblion ddod o hyd i ffynhonnell maen nhw’n credu sy’n ddibynadwy, ac esbonio pam eu bod yn credu hynny. Gallwch hefyd ofyn iddynt ddod o hyd i sefydliad sy’n rhestru ei ffynonellau ac ysgrifennu traethawd byr ar ei ddibynadwyedd.