Y streic gyffredinol ym 1926, rôl y gwirfoddolwyr a weithiodd yn ystod y streic a'r gwrthwynebiad i hyn yng Nghaerdydd. Gwelir ffilm archif o wirfoddolwyr yn gweithio yn y dociau a mewn gorsaf reilffordd, a gwrthdaro ar strydoedd Caerdydd.

This clip is from:
Eira Ddoe, Streic '26: 1
First broadcast:
2 February 1975

Dyma glip gellir ei ddangos wrth drafod y Chwyldro Diwydiannol a'r streic gyffredinol. Byddai’n bosibl defnyddio'r clip law yn llaw gyda nifer o ffynonellau ysgrifenedig er mwyn meithrin sgiliau ymholi hanesyddol y disgyblion a datblygu eu dealltwriaeth o undebau llafur. Ceir cyfle i ystyried beth ydy undeb llafur, beth oedd rôl yr undebau yn y streic gyffredinol a sut hybodd y streic bŵer yr undebau.