Grŵp o blant ysgol yn ymchwilio i'r dulliau o ddefnyddio dŵr camlas, gan ddarganfod sut mae cored a loc yn gweithio. Mae'r gamlas ger Afon Hafren.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Wrth wylio’r clip hwn gellir gofyn i ddisgyblion nodi beth ydy ystyr cored, manteision adeiladu cored a beth yw llifddor. Byddai’n bosib gofyn i ddisgyblion restru manteision ac anfanteision y systemau a welir yn y clip gan gofio o ble mae’r cychod wedi cychwyn eu taith. Mae yna gyfle i osod tasg ymchwilio i ddarganfod sut mae afonydd a chamlesi mawr y byd yn llwyddo i oresgyn y broblem o'r newid yng ngraddiant eu llwybr a sut maen nhw’n gallu cario llongau mwy.