Dangosir sut mae metelau'n cyrydu, gan edrych yn benodol ar efydd. Nodir enghraifft arbennig o gyrydu, sef rhydu, sy'n digwydd i haearn yn arbennig. Rhoddir hafaliad cemegol y broses.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Mae hwn yn glip gellir ei ddefnyddio i gyflwyno gwaith ar adweithiau cemegol. Defnyddiwch y clip i ysgogi trafodaeth a gofynnwch i’r dosbarth ystyried sut maen nhw’n gwybod bod adwaith cemegol wedi digwydd ac i egluro beth ydy'r gwahaniaeth rhwng adwaith cemegol a newid ffisegol.