Sgwrs gyda'r Sherpas a golygfeydd o'r mynydd uchaf yn y byd. Clywir dwy farn wahanol am y perygl i ardal Everest o ganlyniad i ddenu cymaint o ddringwyr yno.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio fel sbardun ar gyfer dadl dosbarth ar y thema: A ddylid datblygu twristiaeth i fynydd Everest? Bydd modd gofyn i'r disgyblion nodi’r rhesymau o blaid ac yn erbyn y gosodiad cyn gwneud penderfyniad terfynol ar y mater.