Golwg ar gyflenwad, defnydd a chadwraeth dŵr yn hinsawdd boeth Tunisia yn niffeithdir Sahara. Gwelir menywod yn cario dŵr a gwerddon lle mae'n bosib tyfu ffrwythau (ffigys, datys a phomgranadau). Dangosir hefyd sianelau dyfrhau a choed palmwydd yn y werddon.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio er mwyn trafod pwysigrwydd dŵr i bobl sy’n byw yn hinsawdd boeth Tunisia. Gellir canolbwyntio ar fywyd pob dydd y menywod a’r plant sy’n casglu a chario’r dŵr, a hefyd sut mae pobl wedi addasu’r nentydd er mwyn sicrhau cyflenwad dŵr i dyfu cnydau. Mae cyfle hefyd i ddefnyddio’r clip er mwyn esbonio dŵr daear, sef rhan o’r gylchred ddŵr, sy’n sicrhau cyflenwad o ddŵr i nentydd hyd yn oed yn ystod cyfnodau sych.