Dangosir sut caiff dŵr o gwrs canol afon Hafren ei ddefnyddio i helpu ffermio - i ddyfrhau fferm datws a blodau ar lannau'r afon, gan ddefnyddio ysgeintellau a system o beipiau i gludo dŵr o'r afon i'r caeau.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir gofyn i ddisgyblion gasglu ffeithiau am sut mae dŵr o afon Hafren yn cael ei ddefnyddio i ddyfrhau cnydau. Byddai’n bosib gosod tasg ymchwil i ddarganfod sut mae afonydd a’r amgylchedd yn cael eu heffeithio pan mae’r holl ddŵr yn cael ei dynnu o afonydd mewn cyfnodau o sychder. Hefyd, gellir gofyn i ddisgyblion ddarganfod pam bod cnydau fel y rhai yn y clip mor bwysig.