Adroddiad newyddion ar ddiwrnod agoriad swyddogol adeilad newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd. Clywir llais y Frenhines yn dweud mai rhywbeth i Gymru gyfan yw’r dathlu. Mewn cyfweliad mae'r Aelod Cynulliad Ceidwadol Glyn Davies yn gwrthod mynegi barn ar gost yr adeilad

This clip is from:
BBC Cymru

Mae’r clip hwn yn cynnig cyfle i edrych ar y Cynulliad Cenedlaethol a’i gymharu gyda’r weledigaeth oedd gan Owain Glyndŵr ar gyfer Cymru. Gofynnwch i ddisgyblion ymchwilio’r pwerau sydd gan y Cynulliad er mwyn darganfod beth sydd dan ei reolaeth a beth sydd yn parhau o dan reolaeth llywodraeth San Steffan. Gallan nhw ddefnyddio’r wybodaeth a gasglwyd fel tystiolaeth wrth drafod pa mor fodlon fyddai Owain Glyndŵr gyda’r Cynulliad.