Cyflwyniad i gymuned Bajau Laut yn Indonesia, sydd â’u bodolaeth yn dibynnu’n llwyr ar y cefnfor. Maen nhw wedi datblygu dulliau pysgota traddodiadol sy’n addas i’w hamgylchedd unigryw ar y dyfroedd cwrel. Cawn gwrdd â Sulbin, heliwr tanddwr, sydd ei hun yn dystiolaeth fyw o sut mae’r gymuned hon wedi addasu i fywyd ar wyneb y môr.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Wrth ddangos y clip i ddisgyblion gellir gofyn iddyn nhw ystyried y math o dai sydd i’w gweld, pam bod cymuned Bajau Laut yn dilyn ffordd nomadig o fyw, sut mae eu llygaid wedi addasu i’w ffordd nhw o fyw, beth ydy’r dull maen nhw’n ei ddefnyddio i bysgota a beth yw’r peryglon i’w ffordd nhw o fyw. Byddai’n bosib gosod gwaith ymestynnol a gofyn i ddisgyblion greu dau gartŵn, un yn dangos y camau sydd angen eu cymryd wrth i aelod o gymuned Bajau Laut baratoi swper ac un yn dangos sut maen nhw’n mynd ati i baratoi eu swper nhw eu hunain.