Golwg ar y ffyrdd mae diwydiant yn gallu gweithredu fel llygrydd, yn enwedig wrth lygru'r aer. Golwg ar y broses o losgi plastig ac effeithiau amgylcheddol llosgi tanwydd Orimwlsiwn.

This clip is from:
BBC Cymru

Gellir gofyn i ddisgyblion egluro beth sy’n achosi llygredd gan ddefnyddio’r wybodaeth sy’n cael ei chyflwyno yn y clip. Mae’n cynnig cyfle i drafod yr hyn mae cwmnïau pŵer yn ei wneud yng Nghymru ac effeithiau posib eu gweithgareddau ar yr amgylchedd. Byddai’n bosib cynnal trafodaeth am beryglon olew ac Orimwlsiwn i’r amgylchedd. Gellir gofyn i ddisgyblion ysgrifennu llythyr yn datgan barn am lygredd.