Mewn coedwig yng ngogledd ddwyrain India mae’r bobl leol wedi harneisio nerth anifail cryfaf byd natur – yr eliffant – er mwyn ceisio lleihau’r effaith ddinistriol mae’r diwydiant torri coed yn foncyffion yn ei gael ar eu cynefin. Mae cael eliffantod i gludo boncyffion dros fryniau ac afonydd yn fwy cynaliadwy ac amgylcheddol-gyfeillgar na defnyddio’r peiriannau boncyffio diwydiannol.

This clip is from:
BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio er mwyn disgrifio’r manteision ac anfanteision o ddefnyddio eliffantod fel dull o gludo boncyffion yn y diwydiant torri coed. Bydd modd datblygu defnydd o’r clip ymhellach mewn trafodaeth i’r cwestiwn: Sut mae’r dull hwn o goedwigaeth gynaliadwy yn cymharu gyda choedwigaeth mewn rhannau eraill o’r byd, ee Amazonia?