Gwybodaeth am ddatblygiad porthladd Caerdydd o ganlyniad i ffyniant y diwydiant glo yn ystod ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Trafodir dylanwad y teulu Bute ar y diwydiant a'r frwydr i ddatblygu dociau'r Barri, a enillwyd yn y pen draw gan David Davies, Llandinam.

First broadcast:
26 March 2012

Ar ôl iddyn nhw wylio’r clip hwn gallai disgyblion ymchwilio hanes perchnogion pyllau glo megis, David Davies, Llandinam er mwyn darganfod sut daethon nhw mor gyfoethog. Gellir gofyn i'r disgyblion egluro pam bod Cyfnewidfa Lo Caerdydd yn haeddu ei lle yn hanes y byd a darganfod pa ddinasoedd eraill oedd â statws tebyg i Gaerdydd ar y pryd. Ceir cyfle hefyd i ymchwilio’r cysylltiad rhwng ffyniant y diwydiant glo yn ne Cymru a mewnfudwyr o bedwar ban byd.