Ym 1965, er gwaethaf protestiadau mawr, boddwyd pentref Capel Celyn er mwyn creu cronfa ddŵr newydd Tryweryn, i gyflenwi dŵr ar gyfer dinas Lerpwl. Gwelir gwaith adeiladu'r argae a rhai o'r protestiadau.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Byddai’n bosib defnyddio’r clip hwn i gyflwyno cyfnod pwysig yn hanes Cymru ac annog ymateb disgyblion i foddi Cwm Tryweryn. Gallai hyn arwain at ddarllen pellach er mwyn cywain a chyflwyno gwybodaeth am yr hanes. Gellir defnyddio'r wybodaeth ar gyfer cynnal cyfarfod cyhoeddus yn y dosbarth a rhannu'r disgyblion mewn i garfannau gwahanol e.e. trigolion y pentref, trigolion a chynghorwyr dinas Lerpwl, y gwleidyddion a phrotestwyr. Mae’r gwaith yma’n cynnig cyfle i areithio a mynegi barn. Gallai’r clip yma fod yn ysgogiad i fynd i chwilio am drawsdoriad o gerddi a chaneuon a ysbrydolwyd gan y digwyddiad hwn neu i greu cerddi neu ganeuon protest. Gellir cyflwyno mesur y faled fel dull da o grynhoi ac adrodd hanesyn neu ddarn o newyddion ar ffurf mydr ac odl. Gallai’r disgyblion fynd ati i greu eu baledi eu hunain am ddarn o newyddion lleol a'u perfformio yn null y baledwr.