Cipolwg ar drychineb y tsunami yn Ne Ddwyrain Asia ym mis Rhagfyr 2004 a achoswyd gan ddaeargryn tanddwr mawr. Adroddiad newyddion gan Iolo ap Dafydd ar sut effeithiodd y trychineb ar ddiwydiannau traddodiadol megis pysgota yn Sri Lanka.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Gellir ei ddefnyddio ar gyfer gweithgaredd meddwl Cyn, Cyn, Ar ôl, Ar ôl. Bydd modd gofyn i’r disgyblion ddisgrifio’r olygfa un flwyddyn cyn i’r tsunami daro Sri Lanka, un awr cyn iddi daro ac yna un awr ar ôl ac un flwyddyn ar ôl iddi daro (mae modd newid ystod amser fel y dymunwch). Bydd cyfle hefyd i ddefnyddio’r clip i ystyried y newidiadau byr dymor a hir dymor. Gellir hefyd trafod yr effeithiau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sydd i’w gweld yn y clip yn dilyn y tsunami.