Adroddiadau newyddion yn rhoi ychydig o gefndir y terfysgoedd a ddigwyddodd yn ninasoedd Lloegr yn ystod haf 2011. Dangosir rhai o'r digwyddiadau yn Llundain a dinasoedd eraill a pheth o'r dinistr. Mae'n cynnwys cyfweliadau gyda thrigolion lleol.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Mae hwn yn glip gallwch chi ei ddefnyddio i hawlio sylw disgyblion wrth egluro beth ydy terfysg neu wrthryfel. Gellir ei ddangos cyn trafod enghreifftiau hanesyddol megis Terfysgoedd Beca a Peterloo. Ceir cyfle i ganolbwyntio ar thema newid a pharhad a thrafod sut mae dulliau protestio wedi newid dros amser a sut mae technoleg fodern megis ffonau symudol wedi dylanwadu ar hyn. Byddai'n bosibl trafod ymhellach am achosion terfysgoedd fel hyn ac a ydyn nhw wedi newid dros amser.