Dangosir y gwrthdaro sy'n gysylltiedig ag adeiladu ffermydd gwynt yng Nghymru. Gwelir tri pherson sy'n gwrthwynebu adeiladu fferm wynt ar fferm Cefn Croes ym Mhumlumon yng nghanolbarth Cymru yn trafod sut byddai'r tirwedd yn newid o achos y fferm wynt.

This clip is from:
BBC Cymru, BBC Cymru

Wrth wylio’r clip hwn gellir gofyn i ddisgyblion gasglu gwybodaeth am pam bod y bobl sy’n rhoi eu barn yn y clip yn gwrthwynebu adeiladu’r fferm wynt. Bydden nhw’n gallu cofnodi’r wybodaeth mewn blodyn casglu gwybodaeth, diagram pry cop neu felin wynt, gan nodi rheswm ar bob llafn.