Braslun o hanes canu poblogaidd cynnar yng Nghymru o'r 1940au a'r 1950au. Y noson lawen oedd prif gyfrwng adloniant y Gymru wledig yn y cyfnod hwn, yn gwneud sêr o Bob Roberts Tai'r Felin, Triawd y Coleg ac ati. Mae'n cynnwys archif o berfformiadau gan Bob Roberts a Thriawd y Coleg o raglen deledu Noson Lawen, a chyfweliad gyda Dafydd Iwan.

This clip is from:
BBC Cymru

Byddai’n bosibl defnyddio’r clip hwn wrth wneud gwaith ar ganu pop Cymraeg. Ceir cyfle i ddisgyblion fynegi barn am y gerddoriaeth a’r perfformiadau yn y clip a gallan nhw gymharu’r gerddoriaeth sydd yn y clip gyda cherddoriaeth pop Cymraeg cyfoes. Tasg arall allai ddeillio o’r clip ydy ysgrifennu adolygiad o’u hoff gerddoriaeth neu bortread o’u hoff berfformiwr gan ddefnyddio’r trydydd person ac ansoddeiriau priodol.