Mae Gareth yn cynnal cyfweliad gyda disgybl sydd wedi torri rheol ac mae'n cael gwybodaeth am achos llawer mwy difrifol o dorri rheolau. Cawn weld beth sy'n digwydd wrth anwybyddu'r ddeddf ddosbarthol wrth luosi dau bâr o gromfachau sy'n cynnwys mynegiadau algebraidd. Heb y ddeddf ddosbarthol mae sawl term hanfodol yn cael eu gadael allan. Mae'r disgybl yn defnyddio'r ddeddf yn gywir wrth luosi dau bâr o gromfachau i gael a symleiddio'r ehangiad yn gywir.

This clip is from:
Bitesize

Cyfnod Allweddol 4 – Ymarfer pellach ar y broses luosi gan ei bod hi’n hanfodol ei defnyddio’n gywir i wirio ffactorio mynegiadau cwadratig. Yn ychwanegol, mae cyfuno dau derm yn yr ehangiad yn arwain at y canlyniad pwysig ar swm gwreiddiau hafaliad cwadratig.