Adroddiad newyddion Dewi Llwyd a Bethan Rhys Roberts ddarlledwyd drannoeth y refferendwm a gynhaliwyd ar Medi 18fed 1997, pan bleidleisiodd Cymru o blaid datganoli. Roedd canlyniad y refferendwm yn glos iawn.

This clip is from:
BBC Cymru

Mae’r clip hwn yn cynnig cyfle i osod tasg rifedd. Gofynnwch i ddisgyblion greu graffiau yn dangos canlyniadau’r refferendwm cyn mynd ati i’w dadansoddi. Byddai’n bosibl i ddisgyblion greu sylwebaeth ar ganlyniadau tebyg i’r hyn sydd i’w gweld ar raglenni etholiadaol. Gellir gofyn i ddisgyblion gymharu ymatebion Ron Davies a Tony Blair i ganlyniad y refferendwm. Tasg lythrennedd bosibl fyddai ysgrifennu trydariadau yn dangos ymateb gwleidyddion ac etholwyr i’r hyn ddigwyddodd.