Bu achos Cwm Tryweryn ger y Bala yn drobwynt yn hanes cenedlaetholdeb Cymru. Penderfynodd dinas Lerpwl foddi’r cwm a phentref Capel Celyn er mwyn creu cronfa ddŵr. Er gwaethaf protestio mawr, bu'n rhaid i'r 48 o bentrefwyr adael eu cartrefi.

This clip is from:
BBC Cymru, Dysgu

Gellir defnyddio’r clip hwn wrth wneud gwaith am ddiwylliant Cymru. Gallwch chi roi taflen eirfa i ddisgyblion fel eu bod nhw’n gallu dilyn a deall y clip wrth iddyn nhw ei wylio, yna gosod tasg darllen a deall sy’n seiledig arno. Mae’r clip yn cynnig cyfle i drafod hanes Tryweryn gan ganolbwyntio ar fynegi barn a’r eirfa, strwythurau ac ymadroddion sy’n gysylltiedig â hynny. Gellir gofyn i ddisgyblion ysgrifennu am eu barn bersonol ar ffurf llythyr yn mynegi barn neu erthygl.